Veelgestelde vragen X voor bedrijven

1. Hoe gaat Twitter om met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Twitter voldoet aan bestaande EU-wetgeving voor gegevensbescherming en zal ook voldoen aan de AVG. We begrijpen dat al onze adverteerders, partners, leveranciers en andere belanghebbenden moeten voldoen aan deze verordening. Twitter kan niet bepalen of jij* voldoet aan de AVG. Omdat Twitter over de hele wereld gebruikers en adverteerders heeft, zorgen we dat onze diensten voldoen aan de AVG. Hierdoor kunnen adverteerders over de hele wereld gebruik blijven maken van onze advertentieproducten en -diensten wanneer de AVG op 25 mei 2018 in werking treedt. Adverteerders wordt aanbevolen om ons Privacybeleid en onze Master Services Agreement, die nog worden bijgewerkt, door te lezen als ze onze advertentiediensten willen blijven gebruiken na de inwerkingtreding van de AVG.

 

2. Voldoet Twitter aan de wettelijke eisen wat betreft de overdracht van gegevens?

Onze dienstverlening is vooral bedoeld om te zorgen dat mensen weten wat er in de wereld gebeurt. Als internationale dienstverlener hebben wij algemene gegevensverwerkingsprocessen ontwikkeld om de informatie van onze klanten te beschermen. Twitter International Company is een commerciële entiteit gevestigd in Ierland en de verwerkingsverantwoordelijke van onze gegevens buiten de VS. Als je je dus buiten de VS bevindt en je gegevens met Twitter deelt, deel je deze met Twitter International Company. Tot op heden verwerkt Twitter International Company gegevens conform de van toepassing zijnde Ierse wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 verwerkt Twitter gegevens conform de AVG en de Ierse nationale wetgeving.  Twitter International Company heeft overeenkomsten wat betreft gegevensoverdracht en -verwerking met Twitter, Inc. in de VS en zijn partners, waardoor Twitter, Inc. persoonlijke gegevens mag verwerken.  Twitter, Inc. is gecertificeerd volgens het Privacy Shield Framework. Voor extra informatie lees je het artikel  De wereldwijde activiteiten van Twitter en gegevensoverdracht.

 

3. Is Twitter een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van gegevens?

Over het algemeen is Twitter de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die we gebruiken voor onze advertentiediensten. Daarnaast is Twitter de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die voortkomen uit activiteiten op Twitter. In het geval Twitter de verwerkingsverantwoordelijke is, gebruiken we de gegevens conform ons Privacybeleid.

In sommige gevallen kan Twitter de verwerker van jouw gegevens zijn. We verwerken jouw gegevens bijvoorbeeld wanneer je een aangepaste doelgroep naar Twitter uploadt. Jij bent de verwerkingsverantwoordelijke van die doelgroep en dus ben jij er verantwoordelijk voor dat je een geldige basis hebt om de gegevens te verwerken, waaronder voor het overdragen van gegevens naar Twitter om te verwerken.    

De activiteiten van Twitter als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van gegevens worden bepaald volgens de voorwaarden die betrekking hebben op jouw gebruik van onze advertentiediensten en ons Privacybeleid. Beide worden vóór 25 mei 2018 dienovereenkomstig bijgewerkt en beschikbaar gesteld.

 

4. Twitter Ads-producten na 25 mei 2018

A. Wat betekent de AVG voor het programma voor aangepaste doelgroepen?

Adverteerders zijn de verwerkingsverantwoordelijke van eventuele aangepaste doelgroepen die naar Twitter worden geüpload, en Twitter is een verwerker van die gegevens.  Daarom bevatten de Algemene voorwaarden van ons programma voor aangepaste doelgroepen de vereiste dat adverteerders die aangepaste doelgroepen uploaden, voldoende kennisgeving aan gebruikers moeten verstrekken en de vereiste toestemming van hen moeten verkrijgen voordat ze ons de gegevens sturen. Om als verwerker van die gegevens te voldoen aan de verplichtingen van de AVG, werken we de juridische bepalingen bij voor het gebruik van dit programma.  

B. Wat betekent de AVG voor Twitter Pixel?

Twitter is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die worden ontvangen via Twitter Pixel en de partners voor conversietracking voor mobiele apps. Voor gebruik van dit programma vereist Twitter dat adverteerders kennisgevings- en instemmingsprocedures hebben in verband met het gebruik van dit programma, zoals wordt beschreven in de Algemene voorwaarden van ons conversietrackingprogramma.

 

5. Welke voorwaarden worden aangepast?

Twitter zal verschillende voorwaarden bijwerken, waaronder gevallen waarbij Twitter de verwerker van je gegevens is, en voor overdrachten tussen verwerkingsverantwoordelijken.  Daarnaast gaan wij ons Privacybeleid aanpassen zodat dit voldoet aan de AVG.  

 

6. Bestaat er een overzicht van Twitter-gegevens die mogen worden gedeeld?

We hebben geen overzicht van Twitter-gegevens die we openbaar kunnen delen, maar in ons Privacybeleid wordt beschreven hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen.  Opmerking: ons Privacybeleid wordt vóór 25 mei 2018 aangepast zodat dit voldoet aan de AVG.

 

* 'Je', 'jij' of 'jouw' verwijst in deze veelgestelde vragen naar onze adverteerders, partners, toeleveranciers en andere belanghebbenden.